Album Tuyển Chọn Duy Khánh

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010Link Download: http://www.megaupload.com/?d=PDMF99BL

Nguồn: Yêu Nhạc Vàng